ارتش آمریکا از اوباما فرمان نمی‌برد

وزیر خارجۀ روسیه گفت: گویا نظامیان ارتش آمریکا، از اوباما فرمان نمی برند….