هرگز رنج‌های شما را فراموش نمی‌کنیم

مقتدی صدر در پاسخ به نامه جمعی از معارضان عربستان سعودی آن‌ها را به مبارزه مسالمت‌آمیز دعوت کرد.