بروجردی: سخنان رهبری فصل‌الخطاب است/احمدی‌نژاد باید گوش کند و در انتخابات شرکت نکند

سخنان رهبری هم به لحاظ باورهای دینی ما و هم از لحاظ معیارهای قانونی در حکم فصل الخطاب است بنابراین آقای احمدی نژاد باید با این سخنان توجه کند