فیلم و صوت بخشی از خاطرات محسن رضایی، شهید صیاد شیرازی و رحیم صفوی از دوران دفاع مقدس

فیلم و صوت بخشی از خاطرات سرلشگر محسن رضایی، شهید صیاد شیرازی و سرلشگر رحیم صفوی منتشر شد.