خروج خانوادگی ۱۲۰ تروریست از حی‌الوعر سوریه

قریب به ۱۲۰ تروریست با خانواده‌هایشان امروز از حی‌الوعر خارج شدند و تلاش برای حل و فصل وضعیت آنان همچنان ادامه دارد. در واقع با این مسئله تروریست‌ها و حامیانشان باید رؤیای پایتخت انقلاب خودخوانده خود را به فراموشی بسپارند.