مراسم بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس با حضور محسن رضایی برگزار می‌شود