دیدار با سید حسن نصرالله معنای متفاوتی دارد و در این مرحله ضروری، مهم و مفید است

رهبر حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان با اشاره به اینکه هر گونه دیدار دوجانبه وی با دبیر کل حزب الله در این مرحله مفید خواهد بود، از تلاش صهیونیستها برای فتنه‌افروزی میان «دروزیها» و اهل تسنن لبنان انتقاد کرد.