ویروس استاکس نت ضد تاسیسات هسته ای مصداق تروریسم است

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام این که حمله با ویروس استاکس نت به تاسیسات هسته ای ایران مصداق تروریسم است تاکید کرد: ایران با اجرای تعهدات خود و همکاری نزدیک با آژانس انتظار دارد که طرف مقابل نیز تعهدات خودرا کاملا اجرا کند.۱۵:۲۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر