ریزش ۱۰ میلیارد دلاری پول نفت ایران در ۴ سال

پیچیدگی شرایط بانکی در فروش نفت ایران سبب شده وزارت نفت طی چهار سال ناچار به پرداخت مبلغی به میزان ۱۰ میلیارد دلار به طرفهای خرید شود.