دستگیری ۷۶ کارمند دستگاه قضایی ترکیه

رسانه‌های خبری از بازداشت ۷۶ کارمند دستگاه قضایی ترکیه توسط پلیس به اتهام ارتباط داشتن با جنبش فتح الله گولن خبر دادند.