درس ها و عبرت ها از یک نهی صریح

به گزارش ایمنا، امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه درس خارج فقه خود به سوء استفاده از بحث جلسه قبل اشاره کرده و سخنان مهمی را در مورد ماجرای نهی اخیر بیان کرده و به تردیدها در این مورد پایان دادند. این ماجرا حاوی عبرت ها و درس های مهمی است که جریان انقلابی […]