پیام علمای بحرین به تحصن‌کنندگان مقابل منزل شیخ عیسی قاسم

علمای بحرین خطاب به تحصن‌کنندگان مقابل منزل آیت‌الله شیخ عیسی قاسم از آنها خواستند با یادآوری واقعه عاشورا به فداکاری خود ادامه دهند.