در مصاحبه با نشریه "آرا" مطرح شد/ خبر خوب ایجنت تراشتگن برای هواداران بارسا

گرد ووم بوخ، مدیربرنامه های تراشتگن، در مصاحبه جدید خود از تمدید قرارداد قریب الوقوع این گلر با بارسلونا خبر داد.