در مصاحبه با نشریه "آرا" مطرح شد/ خبر خوب ایجنت تراشتگن برای هواداران بارسا