ترکیه از خروج کردهای سوری از منبج استقبال کرد

ترکیه امروز دوشنبه از اقدام مبارزین کرد سوری در خروج از شهر منبج در مرز این کشور با سوریه استقبال کرد.