آماری از حاشیه نشینی در مشهد/ ۶۵ درصد مجردند، ۲۵ درصد بی‌سواد، ۱۸ درصد بیکار