رونمایی از کتب موسسه فرهنگی حماسه هفده قم

کتب تازه منتشر شده موسسه فرهنگی حماسه هفده قم در محل نمایشگاه دفاع مقدس استان قم-یادیاران- رونمایی خواهد شد.