چین، تایوان و ژاپن به نیمه‌نهایی جام کنفدراسیون‌های والیبال راه یافتند

سه تیم مرحله نیمه نهایی والیبال جام کنفدراسیون های آسیا مشخص شدند.