بدهی خارجی ۷.۵میلیارد دلار شد/اختلاف۴۰۰تومانی ارز دولتی و آزاد