فیلم ماشین برقی که رکوردها را شکست!!!

http://www.mashin.ir/mag/content/uploads/2016/09/خودروی-برقی.mp4 این خودرو توانست در عرض ۱٫۵۱۳ ثانیه، یعنی یک چهارم ثانیه زودتر از رکورد سابق جهان، به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت دست یابد. تاکنون هیچ خودروی سوخت فسیلی نتوانسته‌است در چنین زمانی به چنین سرعتی دست پیدا کند.