تظاهرات مردم اسپانیا پیش از ورود رئیس اسبق صندوق بین‌المللی پول به دادگاه

هنگامی که “رودریگو راتو” برای حضور در جلسه محاکمه‌ وارد ساختمان دادگاه شد، با تظاهرات مردم اسپانیا روبرو گردید.