آلمان:‌ برقراری منطقه پرواز ممنوع در سوریه برای مدت طولانی غیر ممکن است

سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که منطقه پرواز ممنوع در سوریه فقط در مدت زمان محدود و در مناطقی خاص می تواند صورت بگیرد.