آلمان:‌ برقراری منطقه پرواز ممنوع در سوریه برای مدت طولانی غیر ممکن است