خرید پادوانی اشتباه بود؟

مدافع برزیلی استقلال درست از وقتی به مرز آمادگی رسیده است که به نظر می‌رسد علیرضا منصوریان ترکیب خط دفاعی خود را به خوبی شناخته است.