آخرین شانس برزای برای ماندن در استقلال

هافبک جنوبی استقلال در این روزها مورد بی‌اعتنایی سرمربی تیمش قرار گرفته است.