مینایی طلایی شد

نماینده وزن ۷۱- کیلوگرم کشورمان در رشته موی تای، سومین مدال طلای کاروان ایران و دومین طلای موی تای را به دست آورد.