غلامی: اول خونه به خونه بعد پرسپولیس

رقابت‌های هفته هشتم نتایج شگفت‌انگیز بسیاری داشت که یکی از آنها ۶ گله پیروز شدن خونه‌به‌خونه‌ای‌ها مقابل راه آهن بود.