افزایش فروش پی سی و بالا رفتن انتظارات اینتل از درآمدهای سه ماهه سوم امسال