کسب ۲ مدال طلا توسط موی‌تای‌کاران کشورمان

۲ موی‌تای کار کشورمان تواسننتند ۲ مدال طلا برای کشورمان کسب کنند.