همکاری‌های بیشتری در حوزه هسته‌ای بین تهران و مسکو را شاهد هستیم/ همکاری ایران و روسیه دوستانه و استراتژیک است