جشن ۱۰۰ امتیازی برانکو جلوی چشمان دایی

پرسپولیس از زمان حضور برانکو در فوتبال ایران ۵۲ بازی رسمی ونیمه رسمی داشته است.