دو نشان طلای ایران در بازی‌های آسیایی ساحلی

ایران در رشته موی تای به دو نشان طلا توسط سلیمانی و مینایی دست یافت.