۶ ماهه اول ۹۵ حدود ۸ درصد کاهش جرم داشته‌ایم/ در بحث مقابله با قاچاق ۴۰ درصد افزایش رخ داده است