گزارش:/ زانوی چپ، بزرگترین مشکل این روزهای رونالدو

کریستیانو رونالدو پس از بازگشت به میادین هنوز نتوانسته درخشش همیشگی را داشته باشد و این برای هواداران رئال مایه نگرانی شده است.