تصمیمی در نشست الجزیره نمی‌گیریم/ حال نفت خوب نیست