توزیع فصل اول «خانه پوشالی» در شبکه نمایش خانگی

فصل اول مجموعه «خانه پوشالی» با موضوع پشت پرده قدرت در آمریکا از روز چهارشنبه توسط شرکت هنر اول توزیع می‌شود.