وزیر بهداشت از مجید مجیدی تقدیر کرد

وزیر بهداشت در جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت از خالق «محمدرسول الله» تقدیر کرد.