تیراندازی در فروشگاه شهر هیوستون آمریکا

در ادامه حملات مسلحانه در آمریکا، حالا از «هیوستون» خبر رسیده یک فرد مسلح به چند تن از حاضران یک فروشگاه این شهر تیراندازی کرده است.