در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت/ حمله کلامی همسر توتی به سرمربی رم

لوچانو اسپالتی، سرمربی رم رابطه چندان مناسبی با توتی، کاپیتان جالوروسی ها ندارد.