نظامیان ارتش عراق حملۀ داعش را به جنوب موصل دفع کردند