منصوریان برای دروازه‌اش در جام حذفی چه فکری در سر دارد؟