حزب اپوزیسیون انگلیس به دنبال خلع سلاح اتمی

وزیر دولت سایه بریتانیا در کنفرانس سالیانه حزب کارگر تاکید کرد دولت کارگر در صورت انتخاب، خلع سلاح اتمی را اولویت سیاست خارجی خود قرار می‌دهد.