توصیه رهبری به احمدی‌نژاد یک ماه پیش به وی ابلاغ شده بود