قالیباف: با برجام موافقم/ مذاکره هم شیوه ای از مبارزه است