۴ فیلم سینمای ایران در جشنواره هند

چهار فیلم سینمای ایران در سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم آبوجا به روی پرده خواهند رفت.