نماهنگ/ توصیه وحدت‌آفرین رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور سابق/ دوقطبی‌سازی برای کشور مضر است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای درس خارج فقه خود، بیانات وحدت‌آفرینی در ارتباط با انتخابات پیش رو بیان کردند.