نماهنگ/ توصیه وحدت‌آفرین رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور سابق/ دوقطبی‌سازی برای کشور مضر است