بهادر مولایی تعلیق موقت شد

وزنه‌بردار دسته ۱۰۵+ کشورمان از سوی فدراسیون وزنه‌برداری تعلیق موقت شد.