اردن یک قرارداد عظیم گازی با «اسرائیل» امضا کرد

دولت اردن یک قرارداد عظیم گازی به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار با رژیم صهیونیستی منعقد کرد….