اولاند: اردوگاه کاله به طور کامل برچیده می‌شود

رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید اردوگاه کاله به طور کامل برچیده خواهد شد.