در هر دقیقه ۹۰۰ تهرانی‌ در درگاه ملی سرشماری نفوس و مسکن ثبت‌نام می‌کنند